(08-03-2016) Ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων - Φωτογραφικό υλικό